Fett

 

Vi behöver fett

 Fett är värmeisolerande och ger skydd åt de inre organen. Hos kvinnor är mellan 15 och 35 procent av kroppsvikten fett. Hos män är andelen kroppsfett mellan 10 och 25 procent.

Förutom att ge energi ingår fett också i cellernas "väggar", i de så kallade cellmembranen. Där hjälper de till att transportera ämnen in och ut ur cellen och att reparera cellen. 

Fett förser oss även med de essentiella, livsnödvändiga, fettsyrorna i omega-3- och omega-6-familjerna. Dessa fetter kan kroppen inte tillverka själv utan vi måste få i oss dem via maten.

Fett behövs för att kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K från maten. Fettet spelar också roll för hur maten smakar. Många aromämnen är fettlösliga och fettet framhäver dessa smakämnen. Dessutom påverkar fettet matens konsistens.

Fett gör även att vi blir mätta. 

Hjärnan består nästan bara av fett, vilket gör att det är livsviktigt att få i sig fetter så att man kan tänka klart!

En sak jag tänkte och iblan tänker på när det gäller fett är alla dieter. Som tex LCHF som bla står för "High fett". Där skall man äta mycket fett för att gå ner i vikt..Och varför skulle då JAG gå upp i vikt om jag äter fett?
fett, som man oftast får från såser inehåller ju inte bara fett. Utom även protoiner och kolhydrater med.
 
Våga äta allt. man blir faktist inte "fet av fett"
 

We need fat

  Fat is thermal insulation and provides protection for the internal organs. In women between 15 and 35 percent of body fat. In men, the percentage of body fat between 10 and 25 percent.
Besides providing energy is also fat in the cells' walls' in the 'cell membranes. There, they help to transport substances in and out of the cell and to repair the cell.

Fat provides us with the essential, essential, fatty acids in the omega-3 and omega-6 families. These fats the body can not manufacture itself, but we need to get ourselves in them through food.

Fat is needed for the body to absorb the fat soluble vitamins A, D, E and K from food. The fat also plays a role in how food tastes. Many flavors are fat-soluble and fat accentuates these flavors. It also affects fat food's texture.

Fat also makes that we are satisfied.